Ledermappe

Velkommen til ledermappen. I de følgende mapper kan du læse om nogle af de opgaver, der følger med at være træner/leder i klubben. Nogle af de informationer, som kunne være nyttige, når man er leder i en idrætsforening.

Mangler du noget på hjemmesiden, så henvend dig til Allan Kobstrup.

 

Et godt råd er også, at I løbende kigger på JHF´s hjemmeside – altid gode informationer!

Turneringskalender & information mm. 2023/2024

 

Alt om regler & love mm.

 

Man er som træner ansvarlig for aflåsning af hallen i følgende situationer:

 • Når man har spillet den sidste kamp ved et hjemmestævne.
 • Når man har sidste træningstid på en træningsaften.
 • Hvis man efter brug forlader hallen og ingen andre er klar til at overtage hallen.

Sådan aflåses hallen:

 • Tjek om hal, birum og omklædningsrum er OK. Vinduer og døre er lukket og lys slukket.
 • Sluk lys i forhallen
 • Tjek at døren til Cafeteriet er låst
 • Lås dør fra hal til forhal og dør til omklædningsgang.

Hvis cafeteria er åbent, kan aflåsning evt. aftales med de personer som passer dette.

 

Se i øvrigt på www.dhf.dk – Foreninger – AT 5-14 år/AT 13-18 år. Aldersrelateret træning.
Mange gode informationer og inspiration til alle trænere/spilere og forældre.

 

Dommer
Har du brug for dommer til en træningskamp skal du bestille den her. Det er også muligt at kontakte Allan Kobstrup.

Ved at udfylde dommerbestilling vil JHF sørge for at der bliver sat dommer på til kampen. Husk at oplyse hvilken række/årgang m.v. der er tale om, så I sikrer jer den “rigtige” dommer.

Du skal selv sørge for tidtager til kampen.

 

Træningstid

Såfremt I kunne tænke jer ekstra træningstider i opstartsperioden, skal dette ske på følgende måde. Kontakt udvalgsmedlem  Anja Nørskov – som koordinerer dette.

Alle kontakter Sven Aaquist som koordinerer dette.

Husk at være ude i god tid, for bestilling af haltider er efter “først til mølle” princippet.

Ved overnatning skal der søges godkendelse hos myndighederne – og husk at se efter eventuelle øvrige reserverede tider i “Aktivitetskalender”. Kontakt udvalgsmedlem Torben Vangsgaard

 

Kampresultater
Som ansvarlig træner for et hold, har du ansvaret for at indtast kampresultatet på håndboldappen umiddelbart efter en hjemmekamp.

Du kan også ringe på tlf. 38 38 27 27. 

Det er meget vigtigt at det gøres ellers vil klubben modtage en bøde.

 

Spillecertifikater
Såfremt du ønsker at spille turneringshåndbold i Hornbæk Sportsforening skal du være i besiddelse af et gyldigt spillecertifikat.

Alle nye spiller i klubben skal melde sig ind i klubben. Dette gøres ved at man går ind på hjemmesiden under medlemskab og opretter sig som medlem.

Derefter sørger klubben for enten at få dit spillecertifikat fra din tidligere klub eller vi opretter et til dig så du er spilleberettiget.

 

Stævneleder
Stævneleder har følgende opgaver:

 • Låse hallen op. Dette skal ske en time før første kamp.
 • Låse dommerrum op (kontornøgle)
 • Gøre klar ved tidtagerbord
 • Sætte tidtagerapperat til (ligger på kontoret)

Spiller dit hold den sidste kamp, har du følgende opgaver:

 • Tømme hallen for personer. Skal være sket senest 30 minutter efter sidste kamp, ellers går alarmen i gang.
 • Lås døren fra hallen til forhallen.
 • Luk alle vinduer i birummet.
 • Luk alle vinduer og døre i omklædningsrummene når disse er tomme.
 • Lås døren til dommeromklædning.
 • Lås døren ned til omklædningsgangen.

 

Tilmelding til stævner
Ønsker i selv at tage initiativ til at deltage i et stævne, skal I gøre følgende.

 • Kontakt evt. andre trænere for at hører om der er andre hold som ønsker at deltage. Det er sjovere hvis der er flere hold afsted på en gang.
 • Find en ansvarlig leder som kan stå for tilmeldingen.
 • Den ansvarlige leder kontakter udvalget for at aftale nærmere omkring tilmeldingen.
 • Originalindbydelse til stævnet skal afleveres til kassereren til brug for bogholderiet.

Klubben er “ansvarlig” for både opstarts- og afslutningsstævner. Øvrige stævner er den enkelte træner/leders eget ansvar.

 

Tøjbestilling trænere
Kontakt håndboldudvalget.

 

Træningsdatabaser
DHF træningsøvelser.

 

Falck abbonnement
Patientbefordring for samtlige medlemmer af håndboldforeningerne i Danmark, når de kommer til skade under håndboldspil i foreningen.

Patientbefordring indeholder kørsel af Falck fra skadesstedet og til behandling, samt kørsel af Falck fra behandling og tilbage til skadesstedet eller hjem.

Ved brug af Falck-abonnementet er det vigtigt at oplyse abonnementsnummer: 17843798.

Facebook Comments