Indmeldelse

Alle nye medlemmer i Hornbæk SF skal indmeldes på denne side:

Denne indmeldelse gør at klubben kan skaffe dit spillecertifikat i en tidligere klub eller oprette et nyt.

Denne indmeldelse hænger IKKE sammen med din tilmelding til et hold og betaling af kontingent, så når du skal betale kontingent til holdet for første gang skal du gøre det som nyt medlem på en ny profil.