Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alt hvad der sker i klubben, herunder det økonomiske ansvar for hele klubben. Bestyrelsen holder møde ca. hver anden måned.

Jim Jensen : Formand

Jim Jensen

Formand

formand@hsf-randers.dk
Peter Thorsen : Næstformand

Peter Thorsen

Næstformand

pt@hsf-randers.dk
Flemming Lanng : Sekretær

Flemming Lanng

Sekretær

flemming.lanng@privat.dk
Allan Kobstrup : Administrativ koordinator

Allan Kobstrup

Administrativ koordinator

ak@hsf-randers.dk
Sven Aaquist : Økonomi ansvarlig

Sven Aaquist

Økonomi ansvarlig

sven@hsf-randers.dk
Karin Molbo : Håndboldformand

Karin Molbo

Håndboldformand

formand-hb@hsf-randers.dk
Per K. Rasmussen : Fodbold formand

Per K. Rasmussen

Fodbold formand

formand-fodbold@hsf-randers.dk
Emil Vonsild : Formand E-sport

Emil Vonsild

Formand E-sport

esport@hsf-randers.dk
Jannic Rasmussen : Formand Torsdagsklubben

Jannic Rasmussen

Formand Torsdagsklubben

jannicrasmussen@gmail.com