Vision & Mission

.
HSF Mission

 • HSF vil skabe et socialt netværk og stærk klubånd
  – HSF er en breddeklub.
  – HSF deltager i højest mulige rækker.
 • HSF er en udfordrende klub med fokus på både talentet og den sociale spiller – med plads til alle.
 • Fokusområdet er Randers NV.
 • HSF lever op til vore forpligtelser som moderklub for HH og RFC, samt støtter op om Randers Kommunes Team DK Projekter.
 • HSF understøtter det identificerede behov for sportslige tiltag i  Randers NV.
 • HSF vil tilbyde de bedst mulige rammer for de valgte tilbud.

.

HSF Vision

 • HSF har en velfungerende hovedafdeling:
  – Der samler alle sportslige aktiviteter.
  – Skaber klare rammer og retningslinjer.
  – Har en lønnet forretningsfører.
  – Skaber en klar og tydelig kommunikation.
 • Bedre Rammer.
  – HSF har et fælles center placeret på firmasporten.
 • HSF har en sund økonomi.
  – Positiv egenkapital af likvide midler.
  – Ekstra indtægtsben udover banko og sommerfest.
  – Via en god økonomi, har vi mindre brugerbetaling.
 • HSF skaber fokuseret fundraising til at støtte den sunde økonomi
 • HSF har et godt netværk af samarbejdspartnere.
  – 1-2 erhvervsarrangementer om året.
  – Har andre tilbud til samarbejdspartnerne.
 • Synlig netværk af frivillige hjælpere.
  – Klare forventninger til forældre.
  – Klar kommunikation af vore tilbud og vort formål.