Misbrugspolitik Hornbæk SF

Misbrugspolitik

for Hornbæk Sportsforening Gl. Viborgvej 50 8920 Randers NV. 
Hornbæk Sportsforening, beliggende i Randers Kommune, har på et bestyrelsesmøde besluttet sig for at skriftligt formulere en misbrugspolitik, og har i den forbindelse udarbejdet følgende misbrugspolitik gældende for samtlige personer tilknyttet klubben, det vil sige medlemmer (aktive og passive), trænere, ledere og andre personer med ærinde i klubben, herunder gæster.

Formål:
Hornbæk SF beskæftiger sig i stor udstrækning med børn og unge under 18 år. De unge medlemmer opholder dig i en stor del af deres fritid i og omkring klubben og de voksne personer tilknyttet klubben vil derfor indgå som rollemodeller, primært for foreningens unge medlemmer. Klubben finder der derfor naturligt, at vi igennem en positiv prægning af
medlemmer kan medvirke til de unge menneskers normdannelse, herunder deres forhold til alkohol og narkotika. 
  
Ingen medlemmer, der konstateres i at indtage alkohol under unormale forhold eller narkotiske stoffer, skal som udgangspunkt udelukkes fra klubben.
Samtlige trænere, ledere og andre med tilknytning til klubben forpligter sig til at reagere og føle op på et eventuelt konstateret misbrugsproblem, lille såvel som stort. Trænerne, lederne og andre med tilknytning til klubben tager hånd om det pågældende barn/unge menneske ved at foretage en underretning af ovennævnte til udpeget kontaktperson, der efterfølgende vil foretage en underretning af forældre/værger til pågældende barn/unge menneske.
Der holdes hurtigst muligt herefter et møde med barnet/det unge menneske, forældre/værger, nærmeste leder/træner og klubbens kontaktperson for at indgå en aftale om det videre forløb. Som rådgiver og i akutte situationer kan klubben’s daglige ledelse direkte involveres i det enkelte tilfælde.

Alkohol nydes ikke i klubben ved møder, arrangementer, fester og lignende, hvor der deltager børn og unge under 18 år, med mindre der forinden er opnået bestyrelsens accept.

Ved møder, arrangementer, fester og lignende, hvor der udelukkende deltager voksne over 18 år, er indtagelse af alkohol tilladt.
Hornbæks Sportsforening har udpeget klubbens formand Jim Jensen som kontaktperson.