Peter Thorsen

Æresmedlem i Hornbæk Sportsforening 2020

Peter Thorsen

Curriculum Vitae

Peter Thorsen

67 år

Arbejdet som afdelingsleder af Sparekassen Kronjyllands Nordre afdeling frem til pensionen i 2016.

Arbejdet i samme afdeling som erhvervschef og medarbejdervalgt medlem af sparekassens bestyrelse

Aktiv i Hornbæk Sportsforening siden han spillede fodbold i ynglingetiden.

Gør sig stadig gældende som spiller omkring klubbens oldboys hold. 45+

1972:            Ungdomsformand i HSF Fodbold

1975:            Formand for HSF Fodboldsbestyrelse

1975 – 1998:Adskillelige poster i fodboldudvalg og bestyrelser.

1998 – nuv.: Old boys

Gennem de sidste tre år været formand for styregruppen omkring projekt ”Hornbæk Idræt og Kulturcenter”. Et projekt som skal forene idrætten i Hornbæk og samtidig skabe mulighederne for social og kulturel udvikling. Projektet er planlagt, finansieret og på vej til at blive gennemført under ledelse af Peter Thorsen.

Se mere på www.hikc.nu

HSF udnævner hermed Peter Thorsen til æresmedlem i HSF.

Peter har ledet HIKC projektet med enormt engagement, viljestyrke og struktur. Evnen til at overskue og understøtte så mange og store projekter, planlægge og gennemføre så mange møder, opnå så stor opbakning og deltagelse. Det er helt utroligt godt gået.

Vi havde ikke siddet i de rammer, vi nu sidder i havde det ikke været for Peter. Vi skylder Peter en megen stor tak. Æren skal tildeles dig, Peter, ikke kun for projektet omkring HIKC, men det er kronen på værket for et langt og betydningsfyldt virke i HSF.

Tillykke Peter!