”STØT DIN FODBOLDKLUB I DENNE SVÆRE TID”

Til alle fodboldspillere i Hornbæk SF.

Foreningen sender lige en kort orientering her midt i ”Corona pausen” til samtlige medlemmer. Der har været stillet forskellige spørgsmål til klubben. Et par af dem vil vi give en opdatering på her.

Klubhus og udeareal:

Der bygges på livet løst, og vi regner med at klubhuset står færdigt primo 1. juni 2020. Den ca. 1.000 meter belyste naturløbesti er færdig til brug inden så længe. Anlægsarbejdet med en renoveret og udvidet p-plads – ca. 100 p-pladser – går i gang medio maj og forventes færdig primo august 2020. 2 små multibaner og crossfitområde, benævnt flerfunktionelt anlæg, forventes færdig ultimo august 2020.

Vi håber på en ”åbning” fra myndighedernes side, når de fra næste uge åbner op for flere muligheder i vores samfund. Måske skal vi begynde med at træner, hvor vi ikke samles i omklædningsrum før og efter træningen. Straks der gives grønt lys for træning, vil foreningen være klar.

Vi glæder os meget til at byde alle velkomne i helt nye faciliteter.

Kontingenter:
Kontingenterne for foråret bliver ikke tilbagebetalt eller overført til efteråret. Alle skal betale kontingent for foråret. Det er der nogen der vil syntes er mærkeligt og træls, men det er helt i tråd med anbefalingerne fra DIF og DBU. Vi kan høre at stort set alle klubber i Danmark holder sig til dette.

Mange klubber, inkl. vores, vil blive særdeles hårdt pressede hvis pengene skulle tilbagebetales. Der er stadig udgifter selvom vi ligger stille, og vi kommer bl.a. til at mangle indtægten fra entre, cafeteriasalg og salg af træningsdragter. Så vi håber på jeres forståelse, så der også er en klub at komme tilbage til efter ”Corona pausen”.

Derfor en TAK til alle jer der har betalt. Vi kan desværre også konstatere, at der stadig mangler 65.000 kr. at blive indbetalt. Vi vil kraftigt opfordre til at de sidste støtter op om fællesskabet og får det betalt snarest muligt.

Vi håber at tingene snart bliver åbnet op igen, og vi kan komme tilbage til fodbolden og det sociale samvær vores fælles sport giver os. Alle savner en mere normal hverdag.

Vi glæder os til at se alle på banerne og i vores klubhus igen.

På Fodboldudvalgets vegne

Frank Bjerregaard
Næstformand