Nykredit fortsætter opbakningen endnu 1 år

Atter et dejligt tilsagn 🤝🤗

”Hornbæk Idræt & KulturCenter´s etablering er et godt eksempel på, hvad samspil mellem områdets foreningsliv og de dertil knyttede frivillige, borgere, erhvervsdrivende, fonde (bl.a. Nykredit Fonden) og Randers Kommune kan føre med sig”. ”Med Hornbæk Sportsforenings næsten 1.000 medlemmer er det derfor helt oplagt, at Nykredit forsat støtter op omkring, såvel de sportslige som de sociale aktiviteter klubben tilbyder 👏. Det følger også helt i tråd med, at være en bæredygtig forening, da Nykredit ejes af foreningen Forenet Kredit”, udtaler privatrådgiver Maiken Smedegaard, Nykredit Randers.

”Atter en dejlig forlængelse, som påny vil bidrage positivt samt påskønne den store indsats, der ligger i at skabe og sikre bedst mulige rammer for vores mange medlemmer. Det er som altid af særdeles stor betydning, for de mange frivillige i og omkring vores klub 💙. Som altid skal der lyde en stor tak til Nykredit for opbakningen 👍”, slutter sponsoransvarlig Peter Thorsen.

Læs mere om Nykredit Randers 👉 lige her!

 

Kontakt gerne Maiken direkte på tlf. 4455-4648 eller mail mafs@nykredit.dk 👍

 

💙 Bak op om vore sponsorer, de bakker op om Hornbæk Sportsforening!

#HornbækSF #StøtVorSponsorer #MedBlåtBlodiÅrene