Ingen musik Tak

Hornbæk SF har fået en berettiget klage fra Elrovej over, at der spilles høj musik nogle gange til træning på kunststofbanerne.

Det fremgår tydeligt at ordensreglementet for området, at der IKKE må spilles musik på anlægget.

Hornbæk SF ønsker på ingen måde at skabe et dårligt image, hvorfor forbud mod musik bedes respekteres.

På fodboldudvalgets vegne
Fank Bjerregaard