Indkaldelse til hovedgeneralforsamling

Den afholdes torsdag d. 28. september kl. 19:00 med følgende dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og sekretær.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Beretning fra udvalgene og Hornbæk Torsdagsklub
4) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år.
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6) Valg til bestyrelsen.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af revisor, jf. § 14.

9) Valg til håndboldudvalget

10) Valg til fodboldudvalget

11) Eventuelt.

 

Det er vigtigt så mange medlemmer møder op da der er meget vigtige informationer på generalforsamling omkring klubbens fremtid.

Facebook Comments