Indkaldelse til Generalforsamling i HSF

Hornbæk Sportsforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, 

onsdag den 29. september 2021 kl. 19:00 i HIKC huset Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers NV.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og sekretær.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Beretning fra udvalgene og Hornbæk Torsdagsklub.

4) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år.

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Der skal stemmes om et forslag fra bestyrelsen, om at hæve antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 9 til 10.  

6) Valg til bestyrelsen, jf. § 7.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor, jf. § 14.

9) Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september.

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.