Hornbæk SF søger frivillig hjælp til cafeteriet

Fodboldudvalget har et velfungerende korps af frivillige hjælpere omkring driften af cafeteriet.  Nu hvor vi starter efterårssæsonen op 3. august 2020 i de nye omgivelser på Gl. Viborgvej, så vil der være mere åben i cafeteriet på grund af flere brugere af de nye faciliteter.

Derfor søger Fodboldudvalget 4-5 nye frivillige / forældre, der har lyst til at indgå i cafeterieudvalget. Vi forestiller os, at de nye frivillige der ønsker at være en del af klubben, tilkendegiver hjælp 3-4 timer ugentligt, gerne på en fast dag. En ny frivillig hjælper vil altid stå i cafeteriet med en erfaren ”medarbejder” fra cafeterieudvalget.

Såfremt du er interesseret, så kan du kontakte formand for cafeterieudvalget Astrid Lindqvist, mobil 2087 0308.

På fodboldudvalgets vegne

Frank Bjerregaard
Næstformand