Generalforsamling 25. september 2018

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 25. september kl. 20:00 med følgende dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og sekretær.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Beretning fra udvalgene og Hornbæk Torsdagsklub.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år.
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor, jf. § 14
  9. Eventuelt.

Det er vigtigt så mange medlemmer som muligt møder op, da der er meget vigtige informationer på generalforsamling omkring klubbens fremtid.

Vi ses!

mvh.

Jim Jensen

HSF Formand

Facebook Comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.