Covid 19 Tiltag i Hornbækhallen

Følgende nye Covid 19 tiltag er gældende for Hornbækhallen fra dags dato

 • Omklædningsrum er lukkede både til træning og kampe. Mød op omklædte.
 • Cafeteriet er indtil videre lukket. 
 • Birummet kan bruges og vi/hjemmeholdet varmer op i birummet. Vi kan også bruge det i forbindelse med træning igen nu.

Hjemmekampe:

 • Opvarmning foregår enten udenfor (husk udesko)/ i birum for hjemmehold eller i cafeteriet for udehold. Man har banen ca. 10 minutter før kampstart.
 • Hjemmehold/HSF har birummet til opvarmning. Vi skal benytte den bagerste dør ved birummet ind og ud af hallen, husk at tage alle ting med ud i hallen. Udebaneholdet har det inderste rum i cafeteriet til opvarmning/opholdsrum og de skal benytte den røde dør ind og ud af hallen. Der må IKKE bruges bolde og harpiks i det rum. Der er sat skilte op, men vi må gerne som træner meddele/understrege det til udeholdet.
 • Udebaneholdet har udskiftningsområde længst ned mod cafeteriet vi/HSF har længst ned mod birummet. Der byttes IKKE i pausen.
 • Når kampen er spillet forlader HSF banen ud af døren tættest på birummet. Man kan evt. afrunde kampen i birummet. Efter brug af birum skal vi spritte håndtaget til birummet af. (træner/holdleders ansvar)
 • Udebaneholdet forlader banen gennem døren midt i hallen.
 • Tidtagerne skal spritte af. Det skal gøres på selve tidtagerbordet, tastaturet til måltavlen, de blå stole/udskiftningsområdet, målstolperne, håndtagene på alle døre i hallen, håndtag på døren ud til parkeringspladsen og håndtagene på toiletterne.
 • Der bliver lavet et udebane afsnit til tilskuerne fra udebaneholdet. Det kommer til at være på tilskuer pladserne efter døren midt i hallen. Det bliver afmærket.
 • ALLE tilskuere i hallen skal sidde ned og man kan forlade hallen i halvlegene eller mellem kampene.

Vi vil opfordre jer til at jeres spillere kommer omklædt til udebane kampe. Hver spiller har ansvaret for et sæt spillertøj.

Der må ikke være frugtfade til kampene, hverken hjemme eller ude.

Der bliver sat skilte rundt omkring i hallen med de forskellige instrukser. Der er nu sat skilte op, ligesom der er markeret på stole/bænke, hvor man må sidde som tilskuer.

Vi håber I alle vil hjælpe hinanden, spillerne, udebaneholdene, forældrene, tilskuerne mv., så vi får overholdt alle retningslinjer.

Trænere og holdledere er ansvarlige for retningslinjerne bliver overholdt til jeres kampe.

Håber på gode kampe og at vi får lov at blive ved med at spille trods situationen.

Pas på jer selv og hinanden.

Fortsat god efterårsferie, til jer der holder ferie 😉

Mange hilsner fra Håndboldudvalget